cách nhận biết giới tính

Trẻ 4 tuổi -Và những nhận biết về giới tính của mình

2%28149%29 Khi trẻ ghi nhận và phỏng theo một người nào đó cùng giới tính với bé có nghĩa là những nhận định của bé đã chính xác và bé đang cố gắng mô phỏng theo đúng chuẩn mực giới tính. Trẻ có thể nói rõ là không đúng nếu một bạn trai muốn chơi bóng