cách dạy trẻ chịu trách nhiệm

Cách dạy trẻ nhỏ có tinh thần và trách nhiệm trong các tình huống

happy painting Khi chúng ta dạy trẻ tính trách nhiệm, trẻ sẽ thấy được nguyên nhân và hậu quả của hành vi của mình. Với khả năng này con bạn sẽ không vội vàng làm bất cứ việc gì mà không nghĩ đến hậu quả. Con bạn sẽ hiểu rằng nó không chỉ có một mình